09:23 - 26. november 2020

Domstolsreformer er ikke uskyldige

Det pågår for tiden hissige debatter om domstolstrukturen i Norge og Slovakia.

Debattene som pågår både i Norge og Slovakia, viser at forslag som tilsynelatende dreier seg om effektivisering og kvalitetsheving i domstolene, ikke utelukkende dreier seg om dette. Omorganisering kan være en måte å styre domstolene på, skriver Peter Curos og Hans Petter Graver. Arkivfoto: Knut Egil Wang
Annonse