00:00 - 06. november 2020

Det er umulig å vite om det finnes bakdører i programvare, skriver Kyrre Wathne.

Det er umulig å vite om det finnes bakdører i programvare, skriver Kyrre Wathne.

Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»