15:21 - 09. november 2020

Denne gangen avgjør ikke høyesterett hvem som blir USAs president

Dagens ordning med 50 ulike delstatlige «regelpakker» for gjennomføring av valg gagner neppe andre enn advokatstanden.

Ingen som fulgte presidentvalget i 2000, kan glemme hvordan Høyesterett kom til en avgjørelse mange mener var dypt politisk. Det hele endte med at Bush vant med noen få hundre stemmer. Kan vi vente oss noe lignende i år? spør Ove Vanebo. Her: Høyesterett i Washington D.C.  Foto: J. Scott Applewhite / AP Photo / NTB
Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»