07:55 - 03. november 2020

Bilisme er blitt kulturkamp, skriver Ulrik Eriksen.

Bilisme er blitt kulturkamp, skriver Ulrik Eriksen.

Både Rådebank (bildet) og Børning-filmene fremstiller bilkultur som en slags underdog, en underkjent subkultur, eller til og med en del av et samfunn som ikke får ta del i rikdommen og velstanden som ellers strøs rundt på den norske befolkningen, skriver Ulrik Eriksen. Her: NRK-serien Rådebank. Foto: Fenomen / NRK
Annonse

«Det blir ikkje grønt skifte med raude tal.»
«Michelet svarte meir utfyllande på våre metodespørsmål enn sitatet viser.»