00:00 - 09. oktober 2020

Vi må beskytte de minste barna mot digitaliseringen av skolen

 Å overlate digitaliseringen til den enkelte skole eller lærer er ikke en tillitserklæring, men ansvarsfraskrivelse. Vi trenger nasjonale retningslinjer, skriver Gaute Brochmann.

Kan bli verdifull ressurs: Jeg tror personlig at barn ned til 1. klasse kan introduseres til digitale læremidler på skolen. Men omfanget bør være begrenset. Og ingen bør få egne skjermenheter før tidligst 5. klasse, skriver Gaute Brochmann. Her: sjetteklassingen Tuva med Ipad.
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»