12:57 - 28. oktober 2020

Utdanner vi økonomer for det 21. århundre?

Studentene får bare ett teoretisk rammeverk. Hvor sikre kan økonomene være på at dette rammeverket alltid gir de riktige svarene?

Verden trenger at neste generasjon samfunnsøkonomer klarer å tenke utenfor boksen, men da må de vite hva boksen er, skriver Marie Storli. Bildet er tatt på Gløshaugen campus på NTNU i Trondheim. Arkivfoto: Charlotte Førde Skomsøy
Annonse