09:12 - 26. november 2020

Sosialdemokratiet er i eksistensiell krise

I beste fall gir utdanning oss større empati, men i praksis gjør den ofte det motsatte, den distanserer de vellykkede fra vanlige menneskers bekymringer, skriver Oxford-professor Paul Collier. 

Ifølge Paul Collier handler dagens krise ikke bare om skjev fordeling mellom fattig og rik, men også om en økende kløft i selve samfunnsfundamentet, mellom byer og distrikter og mellom dem med høy og lavere utdannelse. Her: Den britiske byen Sheffield hvor Collier vokste opp. Foto: Anthony Devlin / NTB 
Annonse

«Ola Innset påpeker helt riktig at jeg tillegger ham et galt sitat om Gudmund Hernes og nyliberalismen. Det beklager jeg.»