11:07 - 22. oktober 2020

Min hypotese er at Kaufmann får så mye oppmerksomhet fordi han «tør å si det rett ut»

Eric Kaufmanns forslag til løsning på kulturkrigen gir svært lite til oss som er opptatt av samspillet mellom økonomiske, kulturelle og institusjonelle forhold. Modellen synes ganske fjern fra mulighetsrommet i den skandinaviske velferdsmodellen, skriver Grete Brochmann. 

En kraftfull avsporing: Eric Kaufmann argumenterer for at dette ikke handler om økonomi eller kultur, men behovet for å ivareta sin gruppes andel av befolkningen og sin hvite identitet. Faren for å bekrefte det som skal bekjempes, fremstår som overhengende, skriver Grete Brochmann. Foto: Kalpesh Lathigra
Annonse

«Gjermund Forfang Rongved viser hvor lett det blir for president Joe Biden å kjøre Norge forlengs og baklengs dit han vil ha oss.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»