00:05 - 23. oktober 2020

En reaksjonær grinebiter fra Frankrike

Hvordan kan Sigurd Tenningen gå glipp av selve poenget med Houellebecqs utgivelse?

Det er nettopp Houellebecq som leser og formidler som står sentralt i hans utgivelse I nærvær av Schopenhauer, skriver Hanne Herrman, som oversatte boken til norsk. Foto: Karl Schoendorfer / Shutterstock / NTB
Annonse

«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»