16:16 - 12. oktober 2020

Død av mangel på tid

Kapasiteten til psykisk helsearbeid vil etter all sannsynlighet bli sprengt.

Terskelen for å komme i terapi oppleves i dag som svært høy, skriver Per Johan Isdahl. Illustrasjonsfoto: Christian Belgaux
Annonse

«At lederen skulle fortrenge annen kvalitetsjournalistikk, er rent koketteri.»