00:05 - 16. oktober 2020

Akademisk mafiavirksomhet

Jørn Ljunggrens innlegg inneholder ikke et eneste saklig argument.

Nyere sosiologisk forskning viser at den norske arbeiderklassen trives med og er stolt av sitt arbeid, og slutter opp om samarbeidsmodellen i arbeidslivet, skriver Gunnar C. Aakvaag. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB
Annonse

«At lederen skulle fortrenge annen kvalitetsjournalistikk, er rent koketteri.»