00:05 - 07. august 2020

Rasismen midt iblant oss

Hvite kan ikke lenger stole på sin evne til å forstå samfunnet de lever i, skriver Aksel Braanen Sterri

Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»