00:05 - 14. august 2020

Å mestre eller ikke mestre livet er dessverre blitt spørsmålet

Er livsmestring og power posing på timeplanen egentlig til beste for elevene, spør Ole Jacob Madsen.

Skolering i omsorg: Call to care er et internasjonalt pilotprosjekt satt i gang av den amerikanske organisasjonen Mind & Life Institute. I 2016 trentes elever ved Kongsgårdmoen barneskole i mindfulness, empati og omsorg, som en del av prosjektet. Arkivfoto: Katinka Hustad
Annonse

«Gjermund Forfang Rongved viser hvor lett det blir for president Joe Biden å kjøre Norge forlengs og baklengs dit han vil ha oss.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»