00:00 - 03. juli 2020

Vi kan avkrefte myten om at Norge historisk sett har hatt små sosiale forskjeller, skriver Kjetil Ansgar Jakobsen.

Nye tall avkrefter at Norge historisk sett har små forskjeller, skriver Kjetil Ansgar Jakobsen.

Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»