00:05 - 31. juli 2020

Ung terrorist i identitetskrise

I rettssaken mot Philip Manshaus så vi en 22-åring som strevde med det falske, ultra-maskuline selvet han ønsket å profilere, skriver Svein Østerud. 

Bak den ideologiske masken så vi i retten en umoden ungdom som virket ubekvem, skriver Svein Østerud om Philip Manshaus. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Gjennom tolv rettsdager i Asker og Bærum tingrett kunne vi som hadde søkt og fått tillatelse, følge forhandlingene i saken mot Philip Manshaus via en videolink. De fulgte samme oppskrift som i saken mot Anders Behring Breivik i 2012. Aktor argumenterte for at Manshaus var tilregnelig og ba om 21 års forvaring, mens forsvareren argumenterte for frifinnelse fordi det hersket tvil om tiltaltes tilregnelighet. I Breivik-saken var imidlertid rollene byttet om: Med støtte i en erklæring fra rettspsykiatrisk sakkyndige ville aktoratet ha Breivik dømt til tvungent psykisk helsevern, mens forsvareren prosederte på at Breivik var tilregnelig 22. juli 2011 og måtte dømmes til fengselsstraff.

Rettsdiskursen har i begge sakene vært antinomisk: Terroristen var å anse enten som fullt tilregnelig og dermed strafferettslig ansvarlig, eller som en person med paranoide vrangforestillinger som burde dømmes til behandling snarere enn straff. I Klassekampen 3. juni anfekter psykolog Cathrine Moestue denne antinomien, der hun tar utgangspunkt i tvilen forsvarer Unni Fries uttrykte om at Manshaus frivillig hadde latt seg overbevise av høyreekstremt tankegods. Mostue bruker betegnelsen «identitetsforvirring» om Manshaus’ utvikling, og setter den i sammenheng med en «posttraumatisk vekst». Gutten mistet sin mor i selvmord da han var fire år gammel, og ifølge de sakkyndige fikk han lite hjelp til å bearbeide reaksjonen han har hatt på sitt tap. 

Vi er flere enn Mostue som mener at «det er mye å lære av Manshaus-saken», og at rettsforhandlingene ikke brakte oss nærmere sannheten om hans radikaliseringsprosess.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»