00:00 - 17. juli 2020

Se hva jeg har!

Hvordan være selvpromoterende akademiker?

Behind The Wall: Skal vi tro på eksempelet på hvordan en forfatterbiografi skal se ut, må professor Gilmour være en allsidig mann, men hva er det egentlig som driver ham, hvilket livsløp ligger bak interessene?  Fotomontasje: Morgenbladet. Kildefoto: Michael Ochs Archives / Getty Images
Annonse