00:00 - 03. juli 2020

Omdømmelogikken uthuler demokratiet, skriver Martin Gedde-Dahl.

Kommuner, etater og skoler er ikke merkevarer, skriver Martin Gedde-Dahl

Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»