00:00 - 03. juli 2020

Omdømmelogikken uthuler demokratiet, skriver Martin Gedde-Dahl.

Kommuner, etater og skoler er ikke merkevarer, skriver Martin Gedde-Dahl

Annonse

«At lederen skulle fortrenge annen kvalitetsjournalistikk, er rent koketteri.»