13:42 - 02. juli 2020

Nå blir mektige menn dømt for overgrep. Men forstår de alvoret i det de har gjort?

Nå blir mektige menn dømt for overgrep. Men forstår de alvoret i det de har gjort, spør Anne Bitsch.

Jeg husker fremdeles hvor gnistrende klart det sto for meg første gang en annen formulerte hva voldtekt var på en måte som gjorde at jeg virkelig kunne føle langt inni meg hva det handlet om. Det skjedde flere år etter en erkjennelse av at jeg selv hadde blitt utsatt for voldtekt som 22-årig. Jeg jobbet med en doktoravhandling om det norske rettssystemets behandling av voldtektssaker og slet med å finne en klar konseptualisering av skillet mellom tvang og frivillighet og mellom sex og vold. Det var den amerikanske rettsfilosofen Martha Nussbaum som skulle sette ord på det. I essayet med tittelen Why some men are above the law fra 2017, reflekterer hun over Bill Cosby (som på dette tidspunktet nettopp var blitt tiltalt for en serie overgrep) og forteller nøkternt om sin egen voldtektserfaring:

In the winter of 1968, when I was an enterprising twenty-year-old, I had a big crush on a well-known actor (…). After going out with him a couple of times, I asked him back to my off-campus apartment. I had had some sexual experience, but not much; however, I decided to be daring, since it was the late 60’s and I felt that I should join the culture. Unlike the Cosby women, I certainly intended to consent to intercourse. What I did not consent to was the gruesome, violent, and painful assault that he substituted for intercourse. I remember screaming for help, to no avail, and I remember him saying, «It’s all part of sex.»

Og det var denne formuleringen, at hun hadde tenkt å samtykke til sex, men ikke til vold, som gjorde det så tydelig for meg: At det som for overgriperen kan fortone seg som en helt normal del av det å ha sex og å uttrykke sin seksualitet på, av offeret oppleves radikalt annerledes, samtidig som denne relativisering ikke verken må eller bør innebære en relativisering av ansvar og skyld. Det er mulig å forsøke å innramme hvordan et overgrep ser ut fra utøverens perspektiv uten å godta det som en rimelig utlegning av fakta eller en aksept av hans moral.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»