00:05 - 10. juli 2020

EUs svar på koronakrisen kan bli historisk, skriver Sten Inge Jørgensen.

EUs svar på koronakrisen kan bli historisk, skriver Sten Inge Jørgensen.

Da Frankrike og Tyskland i juni foreslo at koronakrisen kan møtes med at EU-landene opptar 500 milliarder euro i fellesskap, gikk det kaldt nedover ryggen på mange nordeuropeiske politikere. Vel hadde de forventet at brexit ville styrke integrasjonskreftene i fellesskapet. Men at Tyskland av alle plutselig skulle akseptere noe som minnet om kollektivisering av gjeld, med «vanstyrte» søreuropeiske land, kom som en uhyggelig overraskelse.

Flere kommentatorer omtalte det fransk-tyske forslaget som Europas «hamiltonske» øyeblikk. Begrepet spiller på den første amerikanske finansministeren Alexander Hamilton (1755-1804), som la mye av grunnlaget for at USA kunne bli en reell føderasjon ved å omgjøre delstatenes individuelle krigsgjeld til fellesobligasjoner.

Vel vitende om Tysklands og Frankrikes samlede tyngde i EU-forhandlinger, tok EU-kommisjonen forslaget videre og høynet samtidig beløpet til 750 milliarder euro. Da stilnet kritikken fra Italia, som mente den opprinnelige summen var altfor beskjeden. Forhandlingene pågår i skrivende stund og et endelig vedtak kan komme allerede i juli.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»