08:00 - 23. juli 2020

Enhver bruk av naturen er til ulempe for noe eller noen, skriver Per Olaf Lundteigen

Enhver bruk av naturen er til ulempe for noe eller noen, skriver Per Olaf Lundteigen.

Mens folketallet i Rollag kommune reduseres, blir kommunen mer og mer avhengig av økonomien knyttet til hyttebygging og hytteliv. Men noen mener utbygginga skaper en naturkrise. Foto: Helge Sunde / Samfoto / NTB Scanpix

Numedal er den grønne middelalderdalen fra Kongsberg til øverst i Uvdal med kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. En dal som nå blir mer og mer avhengig av hyttebygging og hytteliv. Denne hyttebyggingen blir i enkelte kretser kritisert for å skape en naturkrise.

Rollag kommune har mye natur og lite folk. 3,23 innbyggere per kvadratkilometer, mens det i Norge i snitt er 13,9 innbyggere per kvadratkilometer. Kommunen har en stor del av Norges største barskogreservat, Trillemarka-Rollagsfjell, på 156 kvadratkilometer. Her drives det derved ikke skogbruk.

Folketallet i kommunen er 1390 innbyggere og er blitt redusert, mens hyttetallet er om lag 2300 og øker med mellom 50 og 100 hvert år. Jordbruk og skogbruk betyr stadig mindre som grunnlag for arbeidsinntekt du kan leve av. Årsaken er at norsk husdyrproduksjon tuftes mer og mer på skipskjøl fra utlandet, på bekostning av plogkjøl i Norge. Fulldyrka jord er litt over åtte kvadratkilometer, og mye drives ekstensivt. Det er historisk få gardsbruk med mjølkeku (fire), ei mjølkekuseter i drift og antallet gårdsbruk med ammeku/sau er under 25. Gris og kylling, som regjeringa satser på fordi det gir billig kjøtt på importert korn og soya, finnes ikke i kommunen.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»