00:05 - 31. juli 2020

Behandling av transungdom er et stort eksperiment, skriver Kyrre Wathne.

Behandling av transungdom er et stort eksperiment, skriver Kyrre Wathne.

Over hele den vestlige verden mener stadig flere ungdommer at de er født med feil kjønn, såkalt kjønnsdysfori. Det som en gang var et sjeldent helseproblem, er i ferd med å bli vanligere.

Hva slags behandling de skal få, har lenge vært et betent tema i Helse-Norge. Pasientene, støttet av transaktivister og sexologer, har vært misfornøyde med den restriktive tilnærmingen man har valgt hos den nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens (NBTK), som også har hatt kapasitetsproblemer. Før de kan få kjønnsbekreftende behandling med hormoner eller kirurgi, må pasientene gjennom et langvarig utredningsopplegg som blant annet omfatter psykiatrisk evaluering.

Da Bent Høie tiltrådte som helseminister i 2013, satte han seg fore å gjøre noe med denne saken. Et håndplukket ekspertutvalg med tung representasjon fra transaktivister og sexologer anbefalte at Helsedirektoratet laget nye retningslinjer for behandling, og de er nylig publisert.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»