08:11 - 28. mai 2020

Turister er «reason to stay» for mange lokalsamfunn, skriver Lena Amalie Hamnes.

Turister er «reason to stay» for mange lokalsamfunn, skriver Lena Amalie Hamnes.

Svolvær, småbyen der jeg bor i Lofoten, er et eksempel på hvordan reiselivets tilbud skaper en merverdi for meg som fastboende, skriver Lena Amalie Hamnes. Her: Havna i Svolvær sommeren før korona og regler om sosial distansering. Foto: Angela To Roxel / Imagebroker / NTB scanpix

I reiselivet reflekteres det ofte over hva som er «reason to go». For lokalbefolkningen kan effekten av reiselivet være en like stor «reason to stay».

Kveldsøkonomi er et begrep jeg noterte jeg meg da jeg for noen år tilbake leste en tankevekkende kronikk av Moa Björnson, den tilflyttede, svenske utviklingssjefen i den bittelille øykommunen Træna. Bjørnson viser til funn av forskere ved Jönköping Universitet. Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi og Lina Bjerke, dr.oecon slår fast at det er en sterk sammenheng mellom et lokalsamfunns attraktivitet og tilflytning og antallet kultur- og møtesteder som kafeer, utesteder og opplevelser, den såkalte kveldsøkonomien.

Nettopp turismen og reiselivets ekstra puls er en vesentlig ingrediens som samfunnsbygger og bidrar til at kveldsøkonomien med kultur- og opplevelsestilbud blomstrer i mange bygder, småbyer og tettsteder.

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»