15:10 - 20. mai 2020

Forsvareren vil vise at radikalisering og sykdom kan løpe sammen

– Så lenge det finnes tvil om min klients tilregnelighet, må jeg prosedere på det, sier Unni Fries til Morgenbladet.

Utilregnelig? Philip Manshaus mellom sine forsvarere Unni Fries og Audun Beckstrøm.
Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»