15:10 - 20. mai 2020

Forsvareren vil vise at radikalisering og sykdom kan løpe sammen

– Så lenge det finnes tvil om min klients tilregnelighet, må jeg prosedere på det, sier Unni Fries til Morgenbladet.

Utilregnelig? Philip Manshaus mellom sine forsvarere Unni Fries og Audun Beckstrøm.

«For meg er det mye som taler for at Philip Manshaus manglet evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen den dagen han utførte gjerningene. Så lenge det finnes tvil om min klients tilregnelighet, må jeg prosedere på det, sier Unni Fries til Morgenbladet.

Philip Manshaus utilregnelig - påstanden var uventet. Allerede før saken startet i Asker og Bærum tingrett hadde det sivet ut lekkasjer fra den rettspsykiatriske rapporten: Manshaus var tilregnelig, mente de. Han visste hva han gjorde da han drepte sin søster og angrep Al-Noor moskeen i Bærum 10. august i fjor. I retten denne uken la de tre rettspsykiatere frem sine funn. De har hatt elleve samtaler med Manshaus og gjennomført en rekke psykologiske tester på 22-åringen. Han har ingen tegn til psykose eller personlighetsforstyrrelser, konkluderte de – som  forventet.

Så kom vendingen. Onsdag ble det klart at forsvareren hans, advokat Unni Fries, ser en annen gutt, et annet mønster, en annen historie. Det er for usikkert om Manshaus er tilregnelig, prosederte hun – følgelig må han frifinnes for straff og eventuelt dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Annonse

NFFOs forvaltning av Det faglitterære fond er det mest sentrale virkemiddelet som sikrer at akademiske fagbøker finnes på norsk.
«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»