00:05 - 29. mai 2020

En stille enighet har vokst frem: Vi kommer ikke til å stenge samfunnet igjen, skriver Asle Toje.

En stille enighet har vokst frem: Vi kommer ikke til å stenge samfunnet igjen, skriver Asle Toje.

Vi kommer ikke til å stenge ned igjen. De færreste er interessert i å diskutere om det var riktig å sette hele samfunnet i karantene i to måneder. Gjort er gjort, og spist er spist. Men det synes også å være bred enighet om at dette ikke kan skje igjen.

Bortsett fra Folkehelseinstituttets påminnelser om at de ikke tilrådet full nedstengning, er det forbausende liten vilje til å politisere krisehåndteringen. Det kan komme av at alle lysene på dashbordet blinker om at verdensøkonomien er i ferd med å krasjlande. Den fallende følelsen innbyr ikke til etterpåklokskap. Folk vet instinktivt at det ikke er fallet som betyr noe, men landingen. Mens arbeidsledighetstallene i vestlige land har steget til nivåer som ikke er sett siden 1940-tallet, trykker statene penger som i 1930-årene.

Spørsmålet er hvor lenge anomalien mellom et vitalt aksjemarked og en komatøs realøkonomi kan sameksistere. The Economist skriver at «Noe må gi etter» og advarer om at et børskrakk av historiske proporsjoner kan være i emning. Vil staten ha kraft nok til å håndtere en eksplosjon i sosialutgifter og på samme tid frigjøre nok kapital til å holde næringslivet gående? Den norske statens utlegg ligger an til å tangere seksti prosent av hele økonomien, og det er før det varslede krasjet har inntruffet.

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»