07:48 - 26. mai 2020

Covid-19 er en historisk mulighet til å gjøre byene mer menneskevennlige, skriver Ulrik Eriksen.

Covid-19 er en historisk mulighet til å gjøre byene mer menneskevennlige, skriver Ulrik Eriksen.

I Oslo viser trafikktellinger at bilbruken allerede er større enn før nedstengningen i midten av mars. Og det skjer i en situasjon der mange fremdeles ikke reiser inn til jobben, skriver Ulrik Eriksen. Her: Majorstua 28. april. Arkivfoto: Christian Belgaux

«Siden alle som testes, sitter i bilen, vil det ikke kreve så mye mer smittevernutstyr å teste flere», uttalte direktøren for helsetjenester i Bergen kommune til VG for noen uker siden. Bakgrunnen var Helsedirektoratets krav til kommunene om å øke testkapasiteten. Sitatet avslører hvilken selvsagt plass bilen har i vestlandsbyen. Det falt ikke direktøren (eller journalisten) inn at denne testpraksisen kunne virke ekskluderende for to av ti husstander i kommunen – de som ikke har tilgang til bil.

En krise speiler hvordan samfunnet er organisert. I covid-19-krisen er bilen blitt fremstilt både som uunnværlig og helt overflødig. Det store spriket i denne virkelighetsforståelsen illustrerer bilens konfliktfylte posisjon. For det bilavhengige flertallet fremstår kjøretøyet som en redningsplanke. Det gjør det mulig å trygt dra på jobb, og oppleve konserter, gudstjenester og kino. For det billøse mindretallet har de trafikklette gatene avslørt en gang for alle hvor lite hensiktsmessig og dominerende firhjulinger er sammenlignet med sykkel og gange.

Også nasjonale myndigheters respons kjennetegnes av bilens naturgitte posisjon. «Sykling er genialt», responderte Knut Arild Hareide på kravet fra blant andre Syklistforeningen om strakstiltak for å få flere til å velge sykkel under pandemien. Men samferdselsministeren avviste alle behov for særskilt innsats, og viste i stedet til langsiktige planer. I smittevernanbefalingene fra Folkehelseinstituttet heter det at man bør jobbe hjemmefra. Alternativt bør arbeidsplassen øke antall tilgjengelige parkeringsplasser.

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»