13:45 - 12. mai 2020

Arbeidsfolk har krav på ærlige prioriteringer, skriver Per Olaf Lundteigen.

Arbeidsfolk har krav på ærlige prioriteringer, skriver Per Olaf Lundteigen.

Dagens fiskeripolitikk har dramatisk negative konsekvenser, skriver Per Olaf Lundteigne. Her: Brensholmen fiskemottak, Kvaløya. Foto: Steinar Myhr / NN / Samfoto / NTB scanpix

En eventuell ny rødgrønn regjering etter stortingsvalget i 2021 må forplikte seg til å legge til rette for rettferdig arbeidsbetaling for de mange kritisk viktige, men underbetalte yrkene i Norge. Et velorganisert arbeidsliv er en forutsetning for et trygt familieliv. Når jeg stiller meg til disposisjon for Buskerud Senterparti ved stortingsvalget i 2021, er det for å fremme Samholds-Norge som alternativ til dagens Forskjells-Norge. Et regjeringsskifte må så vise resultater av dette rettferdighetsprosjektet i folks hverdagsliv.

Men først må den rødgrønne alliansen med basis i Senterpartiet og Arbeiderpartiet – hver på sin måte – gå til valg med nye, politiske standpunkter på viktige samfunnsområder. For meg er folkevalgt, kontrollert arbeidsinnvandring fra EU/EØS-land avgjørende viktig for å sikre full sysselsetting med jevnbyrdige, økonomiske forhold for arbeidsfolk. Erfaring har vist at bare slik kan også folk med delvis arbeidsevne bli etterspurt i arbeidslivet.

For en rødgrønn allianse har ellers forholdene for fiskere og bønder vært historisk viktige.

Annonse