00:00 - 03. april 2020

Hvor komfortable skal vi være med å ofre de mest sårbare blant oss, spør Aksel Braanen Sterri.

Hvor komfortable skal vi være med å ofre de mest sårbare, spør Aksel Braanen Sterri.

Nå som produksjonen stuper og arbeidsledigheten er skyhøy, stilles vi overfor et vanskelig spørsmål: Hvor stor skade på økonomien kan vi tåle for å redde menneskeliv? Trekløveret Karen Helene Ulltveit-Moe, Asle Toje og Jon Hustad har uttrykt bekymring for at tiltakene vi har satt i verk for å stoppe viruset, gjør mer skade enn gagn.

Det er fristende å beskylde dem for å ikke ha prioriteringene sine i orden. Menneskeliv er åpenbart viktigere enn økonomien. Men så enkelt er det ikke. Det er konkrete menneskeskjebner som rammes når økonomien stopper opp. Hustad går så langt som å spå at «langt flere vil dø av tiltakene enn av korona».

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»