00:00 - 06. mars 2020

Også liberale demokratier trenger hornmusikk i brystet, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Også liberale demokratier trenger hornmusikk i brystet, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Litt schwung: Også liberale demokratier trenger et etos – eller et ‘purpose’, som moderne trendnisser i næringslivet ville sagt. Her: Senator John F. Kennedy på valgkamp-besøk i Wisconsin i mars 1960. Foto: Stan Wayman / The LIFE Picture Collection / Getty Images
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»