15:53 - 09. mars 2020

Nasjonal beredskap er blitt stadig svakere etter 1994, skriver Per Olaf Lundteigen

Nasjonal beredskap er blitt stadig svakere etter 1994, skriver Per Olaf Lundteigen.

Spredning av biologisk smitte kan gi økologisk katastrofe, skriver Per Olaf Lundteigen. Arkivfoto: Ellen Lande Gossner

Norge er rikt på naturressurser, men fattig på matjord. Vi har mye fisk, men lite brød. Derfor eksporterer vi torsk og importerer korn.

Folk trenger både fisk og brød. Når regulær handel ikke fungerer, som følge av krig eller krise, må Norge rasjonere jordbruksmat til befolkningen. Rasjoneringskort har vært svaret. Det kan skje igjen. Spredning av biologisk smitte kan gi økologisk katastrofe. Filosofen Sigmund Kvaløy Setreng skreiv pamfletten «Naturens nei» i EU-kampen før folkeavstemninga i 1994. Den var tankevekkende.

Nasjonal beredskap er blitt stadig svakere etter 1994. Fri bevegelse over landegrensene har vært svaret. Spredning av koronaviruset aktualiserer nå temaet, også med nedgang på verdens børser.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»