07:44 - 24. mars 2020

Å få kontroll med viruset er en kamp mot vår tids nesten grenseløse mobilitet, skriver Ulrik Eriksen.

Å få kontroll med viruset er en kamp mot vår tids nesten grenseløse mobilitet, skriver Ulrik Eriksen.

Trangt om plassen: Mange valgte å kjøre til Skar i Maridalen for å gå lørdagsturen derfra. Oslo 21. mars. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

Et liv beskyttet av en kapsel i glass og stål, der menneskelig samkvem med fremmede minimeres til et absolutt minimum. Det bilbaserte forstadslivet har tilsynelatende en del fordeler i disse koronatider. Ingen hostende medpassasjerer eller forbipasserende. Alle overflater er kun besudlet med dine egne kroppssekreter. I Texas opplever de få gjenlevende drive in-kinoene en renessanse. I Bærum har de tatt konsekvensen av sitt suv-kjørende publikum, og tilbyr koronatesting gjennom bilvinduet på legevaktens parkeringsplass. Utfordringene ved bilbasert smittevern viser seg imidlertid raskt. «Det er en logistisk utfordring å gjennomføre tester av 80 pasienter på én dag på en trang parkeringsplass, uten at bilene står i veien for ambulansene», uttalte avdelingsoverlegen ved legevakten til VG i forrige uke. Det ville selvsagt vært enklere – og langt mer effektivt – hvis pasientene kom til fots.

Én time før regjeringen for en drøy uke siden la frem de mest inngripende restriksjoner for befolkningen siden andre verdenskrig, sendte Bilkollektivet ut en oppfordrende e-post til sine kunder: «Reservér en bil og dra til fjells. Det er trolig det minst smittefarlige du kan gjøre.» Noen minutter senere sto Bent Høie på en pressekonferanse og ba nordmenn innstendig om å ikke dra på hytta. Du kan be oss om mye, men å droppe utfartskøen ut av byen og til fritidshuset fredag ettermiddag? Det var langt over grensen – selv om Bilkollektivet valgte å sende ut en revidert e-post dagen etter, der spontane fjellturer ikke ble nevnt med ett ord.

Å få kontroll med viruset er en kamp mot vår tids nesten grenseløse mobilitet. I 1946 reiste hver og én av oss drøyt tusen kilometer i året. I dag nærmer vi oss 16000. Derfor kunne viruset spre seg til omtrent hver lille avkrok av landet i løpet av få dager. Og derfor er en demping av nordmenns ekstreme reisevaner en nøkkel for å få kontroll med spredningen. Jo stillere vi står, desto mindre kan viruset spre seg. Her kommer bilen inn. Den beskytter deg kanskje fra smitten utenfra, og du kan ikke smitte noen underveis. Men den øker mobiliteten din dramatisk, og hvordan kan du vite at du ikke har med deg viruset i bilen og forpester de områdene du reiser til?

Annonse