13:07 - 20. mars 2020

Den beste løsningen i krisetider

Jeg er glad for at vi har et flertall med oss for å få loven på plass, skriver Monica Mæland.

Fullmaktslov: At lovforslaget blir møtt med skepsis og bekymring forstår jeg godt. Det er sunne og demokratiske reflekser, skriver justisminister Monica Mæland. Her er justisministeren med helseminister Bent Høie torsdag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix 

«I hemmelighet har regjeringen forberedt en lov som gir den fullmakt til å gi forskrifter som kan utfylle, supplere eller fravike gjeldende lovgivning», skriver jussprofessor Hans Petter Graver i Morgenbladet 19. mars. Men loven er ingen blankofullmakt til regjeringen. Det er en fullmakt fra Stortinget til raskt å sette i gang fornuftige og nødvendige tiltak i en begrenset periode.

Onsdag fremmet regjeringen en ny og midlertidig lov som vil gi regjeringen fullmakt til å fastsette forskrifter utover det som i dag følger av lovgivningen. Fullmakten er begrenset til det som er nødvendig og forsvarlig for å sikre at samfunnet fungerer og at enkeltmennesker og næringsliv ikke påføres uventede tap. Loven skal sørge for at folk og bedrifter kan gjøre det de kan når vi står midt oppi en ekstraordinær og uoversiktlig hverdag.

At lovforslaget blir møtt med skepsis og bekymring forstår jeg godt. Det er sunne og demokratiske reflekser. Men det er ikke uvanlig at lover gir regjeringen fullmakter til å fastsette forskrifter, i enkelte tilfeller også til å fravike loven. Det som er uvanlig her, er at loven dekker alle sektorer.

Det dukker hele tiden opp nye problemstillinger som følge av krisen – og det haster med å finne gode løsninger. Mange av de reglene vi vanligvis forholder oss til, klarer vi nå ikke å følge. Det kan være alt fra tidsfrister på Nav-søknader og møteregler for generalforsamlinger – til å sørge for at vi har domstoler, barnevern og en velferd som vil fortsette å fungere.

Det er viktig å presisere at Stortinget også deler denne vurderingen. Lovforslaget er blitt til i samarbeid med partiene på Stortinget, som er enige i at spesielle omstendigheter krever spesielle tiltak.

Vi har sørget for at Stortinget har siste ord:

En tredel av Stortinget kan stoppe ethvert vedtak regjeringen kommer med.

Loven vil automatisk bli opphevet etter seks måneder.

Loven kan selvsagt ikke bryte Grunnloven eller menneskerettighetene.

Forskriftene må være nødvendige, og tiltakene må ikke være uforholdsmessige.

Denne saken skal debatteres åpent i Stortinget på lørdag, og jeg er glad for at vi har et flertall med oss for å få loven på plass.

Monica Mæland

 

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»