00:00 - 28. februar 2020

Vi skylder fremtidens lærerstudenter å ikke «avkolonisere» utdanningen deres, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Vi skylder fremtidens lærerstudenter å ikke «avkolonisere» utdanningen deres, skriver Gunnar C. Aakvaag.

I 2018 vedtok Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) en resolusjon om «avkolonisering av høyere utdanning», nylig supplert med det såkalte refleksjonsverktøyet «En introduksjon til avkolonisering av akademia». Sånt blir det debatt av.

Sist ut er Ketil Fred Hansen (Aftenposten, 13.2), som har gjennomgått pensum for den samfunnsfaglige delen av lærerutdanningen for 5. til 10. klasse ved ni norske læresteder. Av 30 000 sider er kun 78 skrevet av forskere fra det globale sør. Han konkluderer med at pensum må «avkoloniseres»: Flere tekster av ikke-vestlige forskere må inn.

Det er lett å gi ham rett i at dette virker problematisk. De fleste er jo for mangfold i lærerutdanningen. Men før vi kaster oss på avkoloniseringsbølgen, må vi se på noe som ikke har vært like mye fremme i debatten hittil, nemlig teorien om kunnskap og vitenskap den er tuftet på: såkalt standpunktteori. Og den er det all grunn til å være skeptisk til.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.