00:05 - 07. februar 2020

Ulike moralske impulser står mot hverandre i spørsmålet om kvinnene med IS-tilknytning, skriver Asle Toje.

Den enes kynisme blir den andres moral, skriver Asle Toje.

Det var et uheldig ordvalg. Erna Solberg kunne begrunnet hjemhentingen av fremmedkrigeren med to barn ut ifra juridiske, økonomiske, politiske eller praktiske hensyn – men hun valgte å begrunne beslutningen moralsk: «Noen ganger må du som regjering gjøre noen moralske, viktige valg.»

Preses i Den norske kirke, Helga H. Byfuglien, velsignet statsministeren for å tenke «som et moralsk menneske». Det følger at motsatt konklusjon var umoralsk. Det var Høyres moralisme, og den forbannelse dette vakte i Fremskrittspartiet, som gjorde regjeringskrise uunngåelig.

Frp mente at å hente den såkalte «IS-kvinnen» og barna hennes ut av al-Hol-fangeleiren i Syria var moralsk problematisk. Motstandere av returen har gjort mye ut av at barna ikke formelt sett er norske statsborgere med mindre de er registrert ved en utenriksstasjon og DNA-test foreligger. Det minner om flisespikkeri.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»