00:00 - 14. februar 2020

Jan E. Hansen var den mest markante og miljøskapende blant «De unge gamle» i Morgenbladet, skriver Erik Rudeng.

Jan E. Hansen var den mest markante blant «De unge gamle» i Morgenbladet, skriver Erik Rudeng.

Jan E. Hansen 1959-2020: Full av kamplyst, galgenhumor, formuleringsfantasi og en uforlignelig imitasjonsevne var han et forrykende midtpunkt, skriver Erik Rudeng. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix

Siste gang Morgenbladet representerte en absolutt motpol mot vesentlige deler av samtidens litteratur, var da Jan E. Hansen var journalist og en periode kulturredaktør. Nettopp i disse årene ble han for alvor kjent i hovedstadsoffentligheten.

Nærmest som fluepapir hadde avisen i generasjoner tiltrukket til seg begavede unge mennesker. På begynnelsen av 1980-tallet var den mest markante og miljøskapende Jan E. Hansen. I den kretsen som Herman Willis i Natt & Dag syrlig kalte «De unge gamle», tronet Jan E. som en gudfar i midten, mens den fryktede teaterkritikeren Hans Rossiné – slik som på en samtidig tegning av Fredrik Skavlan – satt på gulvet og knyttet mesterens skolisse, med Håkon Harket og andre «unge gamle» stablet opp på sidene.

I motsetning til alle Morgenblad-rekrutter kom Jan E. fra barnehjem og fosterhjem. Riktignok også fra latinlinjen på Grefsen gymnas med en elsket lektor, og med Torshov bibliotek som sitt livs egentlige universitet. Bråmoden og selvbevisst hadde han alt i ungdomsskolen henvendt seg til André Bjerke, og etablert varig kontakt. Bjerke, Odd Eidem og Arthur Koestler var lenge hans inspirasjonsfigurer – politisk illusjonsløse, og med konstant blikk for tilværelsens ironi og komikk. Som journalistisk vidunderbarn og maskot ble han allerede i gymnaset opptatt blant de gamle riksmålsforkjemperne i Frisprog. Jan E. steg raskt i gradene som redaksjonssekretær og de facto redaktør. Bare 21 år gammel ble han ansatt som kulturjournalist i Morgenbladet. Da hadde det nylig vært journalistopprør, nesten hele redaksjonen hadde gått, og nye folk måtte inn. Ved siden av Jan E. rykket blant andre Vetle Lid Larssen og Cille Biermann inn fra Frisprog-kretsen.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»