00:00 - 21. februar 2020

Frihetsparadokset ved norske universiteter

Vi snakker forbi hverandre i universitetsdebatten: Rent formelt har vi både som individer og institusjoner opplevd en økende akademisk frihet over lang tid.

Faglig ballspill: Universitets- og høyskolelovutvalget har nylig lagt frem «NOU 2020. 3 Ny lov om universiteter og høyskoler», og vi har fått en forutsigbar debatt om ny ledelsesmodell, men faktum er at endringene viderefører trenden mot større autonomi for institusjonene. Det vites ikke hva disse ballspillende menneskene på Blindern i Oslo mener i sakens anledning. Foto: Knut Egil Wang / Moment
Annonse