Annonse
12:41 - 28. februar 2020

Barnløsfella: Reservearmeen forsvinner, skriver Gudmund Hernes.

Barnløsfella: Reservearmeen forsvinner, skriver Gudmund Hernes.

Annonse

Den politiske historien handler mye om våre helter og høvdinger – de som førte kriger og kappet land, anla byer og reiste slott. Dog har vi lært at de som faktisk bygget Thebens broer, var vanlige folk, anonyme steinhuggere og murere.

Sosialhistorien har lært oss at velferdsstaten, den som tar hånd om oss fra vugge til grav, er et nyere påfunn, bygget opp og utvidet de siste 150 år. For i bondesamfunnet var familien og gården universalløsningen – alt fra skolestue til sykestue – og du ble tatt hånd om av dine nære når noe galt var fatt. Mødre og døtre sikret pleie for gamle og syke; tanter steppet inn når en ungeflokk skulle skjøttes. Rett nok hadde man fellesordninger med legd og fattighus. Men velferdens reservearmé var kvinner som virket som en slags gerilja i de små enheter, i familiene.

Langt inn i velferdsstaten fortsatte familien som det viktigste system for forsikring for unge og gamle. Offentlige ordninger var tilpasset dette – da jeg gikk i folkeskolen hadde vi to ukers «potetferie»: ungene forsynte arbeidskraft i høstonna.

Annonse