00:00 - 31. januar 2020

Retten til å ha plikter burde også være et hensyn i velutviklede velferdsstater, skriver Grete Brochmann.

Rune Gerhardsens utspill ble et vannskille: Det var slemt å være for snill, skriver Grete Brochmann.

«Politisk bombe fra Gerhardsen», sto det med krigstyper på førstesiden av Dagbladet 13. juni 1991: «Innvandrere må lære norsk og tilpasse seg norske forhold; mer politi og hardere kamp mot kriminalitet. Formannen i Oslo Arbeiderparti starter en kampanje mot «snillismen» og møter Carl I. Hagen på hjemmebane.»

Rune Gerhardsen brukte de turbulente månedene som fulgte til å skrive debattboka Snillisme på norsk. Boken er en personlig beretning om hva som frembrakte det kontroversielle utspillet, hvordan han opplevde reaksjonene underveis, og ikke minst hvilken politisk motivering som lå bak det hele.

Når jeg nå plukker opp igjen denne boken nesten 30 år etter, er det med en viss nysgjerrighet; hvordan ble det argumentert på et tidspunkt da kritikk av dumsnillhet overfor innvandrere fremkalte fete førstesideoppslag og tunge belastninger for anførerne i offentligheten? Og hvor mye er i bunn og grunn forandret på disse årene?

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»