00:00 - 31. januar 2020

Retten til å ha plikter burde også være et hensyn i velutviklede velferdsstater, skriver Grete Brochmann.

Rune Gerhardsens utspill ble et vannskille: Det var slemt å være for snill, skriver Grete Brochmann.

Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»