00:00 - 10. januar 2020

En annen miljøbevegelse er mulig, skriver Kyrre Wathne.

Miljøbevegelsen har hatt et selektivt forhold til vitenskap, skriver Kyrre Wathne.

Tyskland gikk inn i det nye året med ett atomkraftverk mindre. Alle skal være borte innen utgangen av 2022, og da vil 150 terawattimer CO2-fri energi være fjernet fra det europeiske kraftnettet siden 2005. Det tilsvarer den samlede norske kraftproduksjonen.

Hvordan kan vi forstå dette? At man stenger ned utslippsfrie energikilder midt i en klimakrise skapt av CO2?

Vi kan snakke om kostnadene, om avfallet som må lagres i tusenvis av år. Om terrorfaren og om Fukushima. Men først og fremst må vi snakke om miljøbevegelsen.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»