00:00 - 06. desember 2019

Opprop

Ta vare på psykodynamisk psykoterapi i statsbudsjettet. 

Regjeringen vil i statsbudsjettet fjerne den 35 år gamle tilskuddsordningen for psykiatere og psykologspesialister som tar tilleggsutdanning ved Institutt for psykoterapi, Norsk psykoanalytisk institutt og Norsk karakteranalytisk institutt.

Det som kjennetegner disse utdanningene, er læreterapi, teoristudier, og veiledning på egne utførte terapier. Forløpene er krevende både personlig og økonomisk. Særlig er læreterapien, som ikke skal være trygdefinansiert, en stor utgift for kandidatene. Tilskuddet dekker 30 til 40 prosent. Rekruttering til instituttene har vært god, ikke minst på grunn av støtteordningen, som også gir reisestøtte. Vi frykter at dersom tilskuddene opphører, vil antall søkere gå ned.

Psykodynamisk behandling utgjør en viktig del av behandlingsrepertoaret i psykisk helsevern sammen med andre anerkjente behandlingsformer som for eksempel kognitiv terapi og medikasjon. Den solide utdanningen, med læreterapi som grunnlag, gjør terapeutene i stand til å håndtere intensiv terapi med mange ulike pasientgrupper. Læreterapien blir å sammenligne med finstemming av et instrument, som gjør terapeuten i stand til å etablere kontakt med og behandle personer med for eksempel personlighetsforstyrrelser, traumatisering og andre omfattende og sammensatte psykiske lidelser. God behandling reduserer antall uføretrygdede og brukere av sosiale tjenester.

Mange fagfolk med psykodynamisk kompetanse arbeider i DPS, i avtalepraksis eller ved universitetene. Flere bidrar innen forskning, ledelse og utvikling i psykiatrien. Leger og psykologer i spesialisering mottar obligatorisk veiledning og undervisning av psykodynamikere.

Den psykoanalytiske forståelsesmodell er betydningsfull i både behandling, kultur og samfunnsliv. Ved siden av å være en behandlingsform, har psykoanalytisk forståelse betydning for andre felter som filosofi, litteratur, teater, film og ulike samfunnsvitenskaper.

 Det er nødvendig å opprettholde de individuelle tilskuddene, og vi ber om at Stortinget endrer forslaget i statsbudsjettet. Det dreier seg om kun omtrent fem millioner kroner i året.

Per Anthi, Psykoanalytiker

Bettina Berdal, Leder NPI

Anne Kulseng Berg, Psykologspes., styrem. TVUPP

Tone Edland, Psykologspes., styrem. TVUPP

Ole Johan Finnøy, Undervisningsleder IfP

Svein Friis, Professor

Siri Gullestad, Professor

Kari Holm, Psykoanalytiker

Kari Høydahl, Psykoanalytiker

Kenneth Fosse Jørgensen, Styreleder NKI

Sølvi Kristiansen, Psykoanalytiker

Solveig Bugge Lande, Psykoanalytiker

Bjørn Lande, Psykoanalytiker

Steinar Lorentzen, Professor emeritus

Helene Amundsen Nissen-Lie, Førsteamanuensis

Ingunn Aanderaa Opsahl, Leder IfP

Esther Ringdahl, Psykoanalytiker

Finn Skårderud, Professor

Jon Sletvold, Karakteranalytiker

Erik Stänicke, Førsteamanuensis og leder NPF

Hanne Strømme, Førsteamanuensis og leder Forskningsutv. NPF

Bernt Stokstad, Psykoanalytiker og sekr. TVUPP

Per Vaglum, Professor emeritus

Morten Chr. Vanberg, Psykoanalytiker og leder TVUPP

Sverre Varvin, Professor

Inger Wangen, Psykologspesialist, styremedlem, TVUPP

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»