00:00 - 20. desember 2019

Om teknologien er «stor» eller «liten», er ofte irrelevant, skriver Evgeny Morozov.

Om teknologien er «stor» eller «liten», er ofte irrelevant, skriver Evgeny Morozov.

2019 har vært et år med mye snakk om «big tech». Men tek-tilbakeslaget, snakkisen fra 2018, har først og fremst vist seg å være nettopp det: prat. Mens Gud og hvermann har rakket ned på Silicon Valley, har teknologigigantene stort sett sluppet uskadd fra det – hvis vi ser bort fra det knuste vinduet i Elon Musks Cybertruck. De eneste virkelige taperne i 2019 er de kinesiske teknologiselskapene – utestengt fra utenlandske markeder og børser, og med ødelagt omdømme.

Dette kan selvsagt endre seg i 2020, særlig hvis en president av Elizabeth Warrens støpning finner veien til Det hvite hus. Men som alltid med Warren, er det lett å feiltolke hennes populistiske standpunkt i denne saken – la oss bryte opp teknologigigantene! – som en slags venstrepolitikk: Det er det ikke. Det er bare en repetisjon av den tidligere så populære trosbekjennelsen om at velregulert fri markedskonkurranse vil føre til velstand og fremskritt. I Europa er dette en posisjon som lenge har vært omfavnet av den (ny)liberale (det vil si høyreorienterte) delen av det politiske spekteret. I dagens USA kan til og med dette kalles venstrepolitikk.

Den warrenske formen for kritikk av big tech må akseptere, i hvert fall stilltiende, at en eller annen «small tech» er mulig – i det minste så lenge beslutningstagerne kan overtales til å blåse nytt liv i en eldre, mer effektiv form for konkurransebasert kapitalisme. Denne analysen hviler på en kraftfull myte om feilslått innenlandsk politikk, om fremveksten av big tech som resultatet av en rekke gale beslutninger foretatt av uoppmerksomme eller korrupte teknokratiske reguleringsmyndigheter – ikke som resultatet av svært nøye planlegging fra en helt annen gruppe av Washingtons elite, med interesse av å konsolidere USAs globale makt.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»