15:07 - 06. desember 2019

IKT-forskere har vår fulle støtte

Vi må ta i bruk den kompetansen som finnes i Norge – enten den er norsk eller utenlandsk.

De to IKT-forskerne Pierre Lison og Michael Riegler hevder i Morgenbladet 18. november at interesseorganisasjonen for IT-næringen, IKT-Norge, setter norske og utenlandske forskere opp mot hverandre, og at vi angriper forskeres frihet til mobilitet. De viser til min kommentar til en sak i NRK som problematiserer at to av tre doktorgrader innen IKT tas av utlendinger. Til Lison og Riegler og alle andre IKT-forskere her i landet – både norske og utenlandske – vil jeg si: Takk for det viktige arbeidet dere gjør. Dere har IKT-Norges fulle støtte!

Behovet for IKT-kompetanse, både nå og i fremtiden, er langt større enn tilbudet, og gapet vil øke hvert år hvis det ikke tas grep. IKT-Norge har bedt om 5000 nye IKT-studieplasser over en fireårs periode, og står fast på at det må bli enklere å rekruttere utenlandske fagpersoner til stillinger i Norge. Et godt sted å begynne er å sørge for at eksperter som utdannes i Norge sikres mulighet for å bli i Norge etter endt utdanning.

Det er kritisk behov for en opprustning innen IKT-sikkerhet i alle deler av samfunnet. Det er riktig at mange stillinger, særlig i offentlig sektor, krever sikkerhetsklarering, men det er ikke et krav overalt. IKT-næringen har behov for IKT-sikkerhetseksperter med og uten sikkerhetsklarering, og vårt budskap er at vi må ta i bruk den kompetansen som finnes i Norge – norsk eller utenlandsk.

Det skal være frivillig å bli i Norge, men når vi tar imot utenlandske studenter bør vi legge forholdene til rette og gi dem nok insentiver til at de ønsker å søke om jobb her etterpå, og hvis vi ser at lekkasjen er stor, må vi vurdere andre virkemidler.

Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge så vi ikke mister verdifulle ressurser på områder der vi sårt trenger dem.

Liv Freihow

 

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»