09:16 - 23. november 2019

Ingen skjulte premisser i Forskningsrådets programmer

Oppdragsgivere beslutter ikke programplaner. Det er vårt ansvar.

Mikro: Her er seniorforsker Andrew Booth ved Sintef i Trondheim i 2017. Booth koordinerte et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, om hvor skadelig mikrofiber er for organismer. Foto: Therese Alice Sanne / VG / NTB scanpix Therese Alice Sanne

Det er riktig og viktig å diskutere hvem forskningen skal være nyttig for, slik Ketil Skogen gjør i Morgenbladet 12. november. Dette er et tema vi i Forskningsrådet alltid er bevisst på, og en diskusjon som vi alltid ønsker velkommen. Det korte svaret er at forskning skal være av høy vitenskapelig kvalitet og skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene.

Skogen stiller spørsmål om hvorfor det ikke finnes et program hvor poenget er at forskningen skal være nyttig for miljøvernorganisasjoner som Naturvernforbundet eller WWF. Mye av forskningen som Forskningsrådet finansierer, ikke minst mye av miljøforskningen, er nyttig for nettopp miljøorganisasjoner og andre som kan bruke kunnskap i møte med myndighetene og andre institusjoner med makt. En trend i det europeiske forskningsprogrammet Horisont 2020, en trend vi også er en del av, er å invitere brukergrupper, inkludert NGO-er, til å delta i forskningen. Vi er også opptatt av at kunnskap skal være tilgjengelig slik at alle som ønsker skal kunne ta den i bruk.

De store budsjettmessige volumene til forskning relatert til klima og miljø, går til næringsrettet forskning, grønn verdiskaping og teknologiutvikling. Sånn sett er økonomisk vekst et underliggende paradigme. Stadig flere, også forskere, reiser spørsmålet om økonomisk vekst som premiss for økonomien er en underliggende årsak til de globale miljø- og klimaproblemene vi har i dag. Samtidig understreker bærekraftsmålene at vi må få til en miljømessig, sosial og økonomisk utvikling.

Forskningsrådet investerer i forskning og innovasjon som bygger kunnskap for en bærekraftig fremtid, og som møter de store samfunnsutfordringene. Vi er åpne for kritisk forskning som utfordrer rådende paradigmer og maktstrukturer. Den viktigste forutsetningen for finansiering er at søknader holder høy kvalitet.

Vi kan ikke se at det er dekning for Skogens påstand om at det ligger skjulte premisser i Forskningsrådets programmer. Programsatsinger og programplaner er blitt til gjennom grundige prosesser der også brukere har hatt mulighet til å delta. Programplaner er grunnlagsdokument for aktivitetene i programmet, blant annet utarbeidelse av utlysninger av prosjektmidler, og i utlysningen ligger premissene for tildeling. Hvilke finansieringskilder et program har, ligger åpent i programplanen på våre nettsider. Der kan man også se hvem som er representert i våre styrer. Oppdragsgivere beslutter ikke programplaner. Det er Forskningsrådets ansvar.

John-Arne Røttingen

 

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse