00:00 - 01. november 2019

Generasjon Ulydig bør satse på den norske modellen, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Generasjon Ulydig bør satse på den norske modellen, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»