11:25 - 01. november 2019

sap sopp amsterdam

bordet smelter jo mer vi ser på det

trærne blir til insekter, rotter ute etter å ta meg

Fadumo sier hun elsker trærne, men at naturen er fiendtlig

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»