10:40 - 20. oktober 2019

Lykken er for katta mi

Hvorfor stå opp enda en morgen og fortsette å leve dette livet? Filosofen Einar Duenger Bøhn har funnet svaret. Meningen med livet er den samme for oss alle, skriver han.

Poenget med å fortsette å leve: Jeg tror veldig mange blander ordene for lykke og mening, skriver Bøhn. Bildet viser en kvinne som leker med en katt i Shanghai. Foto: Carlos Barria / Reuters / NTB Scanpix

Når jeg tenker på alt jeg driver med i hverdagen, og de store livsvalgene jeg har tatt opp gjennom årene, så er det som regel mening som begrunner det. Hvorfor bruker jeg så mye tid på kunst? Hvorfor valgte jeg å studere filosofi? Hvorfor fikk vi tre barn? Hvorfor tilbringer jeg ofte en hel dag i skogen med barna mine for tiden? Det handler ikke først og fremst om å oppnå lykke, en slags tilfredshet over tilværelsen. Jeg kommer i hver fall ikke på et eneste viktig veivalg jeg har tatt ut ifra at det skal gjøre meg lykkelig. Det handler heller ikke om å være moralsk, hvordan jeg bør oppføre meg mot levende vesener. Det handler om mening, poenget med å fortsette å leve. Jeg tror veldig mange blander ordene for lykke og mening. Lykken er for katta mi. Jeg navigerer hverken etter lykke eller moral, jeg søker det meningsfulle, og til syvende og sist selve meningen med livet. For livet må ha en mening, ellers er det ikke noe poeng med å fortsette.

Albert Camus åpner som kjent Myten om Sisyfos med setningen «Det finnes bare ett virkelig alvorlig filosofisk problem: det er selvmordet». Camus tolker dette problemet i retning av om livet er verdt å leve. Jeg tolker det i retning av hva meningen med livet er, i form av hva poenget med å fortsette å leve er. Dette er ikke det samme problemet. Det er logisk mulig at livet som sådan ikke er verdt å leve selv om det er en mening med det.

Det er viktig å skille mellom det vi kaller meningen i livet og det vi kaller meningen med livet. Meningen i livet er det hver og en av oss opplever som meningsfullt i sitt liv. Det er en subjektiv opplevelse, som varierer fra person til person. Jeg opplever for eksempel det å studere filosofi og tegne kullstiftportretter som meningsfullt, andre gjør ikke det. Meningen med livet derimot, er det som faktisk er meningen med livet som sådan. Det er et objektivt faktum, det samme for alle, ikke noe som varierer fra person til person. Selv om jeg opplever noe som meningsfullt, kan det være at jeg tar feil. Det kan rett og slett være at meningen med livet som sådan ikke samsvarer med hva jeg opplever som meningsfullt. Akkurat som jeg kan oppleve at et kunstverk er bra, men senere innse at det faktisk er ganske dårlig, eller oppleve noe som moralsk riktig, men senere innse at det faktisk er moralsk galt.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.