00:00 - 25. oktober 2019

Ikke hør på dem som tror stordrift, overregulering og stor stat er løsningen, skriver Asle Toje

Brexit-prosessen får EU til å virke som et Hotel California, skriver Asle Toje.

Norske politikere har fulgt britenes vonde vei ut av EU med dårlig skjult skadefryd. Hvert tilbakeslag er blitt tatt som bekreftelse på at det er galimatias å melde seg ut av den samme unionen som norske velgere ved to anledninger har sagt nei til å melde seg inn i.

Det kommer dels av at norske politikere er mindre ordholdne enn de britiske. Stortinget – hvor ja-flertallet har vært like stabilt som nei-flertallet i befolkningen – har snikinnmeldt Norge i alt annet enn navnet. Grunnloven har ikke fått stå i veien for innskrenking av selvstyret.

Dette har tjent norske handelsinteresser, økonomien har vokst. Men EUs metamorfose er blitt fortiet av integrasjonsentusiastene i Oslo og London. Begge har valgt å se på integrasjonsprosjektet som et utvidet frihandelsområde.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»