00:00 - 25. oktober 2019

Eierskapets forpliktelser

Trenger ikke Morgenbladet en eier som har mer sans for det fine samspillet mellom partene som preger markedsbaserte kulturinstitusjoner?

Frilansernes syn: - En avis som Morgenbladet kan eksistere på grunn av en kombinasjon av privat eierskap og statlig støtte, direkte og indirekte. Foto: Christian Belgaux

Staten subsidierer avisene ved at de – i motsetning til de fleste andre varer og tjenester – er fritatt for merverdiavgift på 25 prosent. Morgenbladet, som koster 59 kroner i løssalg, ville med moms ha kostet nær 74 kroner. Morgenbladet har i tillegg de siste årene fått i underkant av fem millioner kroner i pressestøtte. Neste år vil medietilsynet øke støtten til det dobbelte, altså om lag ni og en halv million kroner.

Staten, Fritt Ord og Det faglitterære fond støtter skribenter og kritikere med stipendier. Det muliggjør at personer i perioder kan vie seg helt til skribent- og kritikergjerningen, en forutsetning for profesjonalisering. Honorarene fra Morgenbladet alene gjør ikke det.

Selv om konsernet som Morgenbladet er en del av ikke har lønnsevne (eller vilje) til å betale skribentene for deres faktiske arbeid, kan de altså likevel nyte godt av det, fordi andre instanser bidrar til deres underhold. En avis som Morgenbladet er helt avhengig av frilansere og eksterne kritikere for å eksistere, utvikle seg og følge med i tiden. Frilansere kan enkelt byttes ut og benyttes etter behov, og gir en rekke økonomiske og andre fordeler for Morgenbladet og konsernet.

En avis som Morgenbladet kan eksistere på grunn av en kombinasjon av privat eierskap og statlig støtte, direkte og indirekte. Og sist, men ikke minst, på grunn av en ikke ubetydelig dugnadsinnsats i form av ubetalt arbeid fra eksterne skribenter og kritikere. Det er ikke bare Morgenbladet som består av et slikt konglomerat av parter og interesser, det kjennetegner store deler av kultursektoren. I denne sektoren er det, mer eller mindre bevisst, inngått et slags forlik mellom partene som holder kultursektoren i gang. Administrasjonen i kulturbedrifter har i alle fall i noen grad forvaltet dette forliket ved moderate lederlønninger, ikke så stor vekt på utbyttebetaling og nøkternhet når det gjelder investeringer og risiko.

Ledelsen i slike bedrifter vet at den ikke bare forvalter eiernes, men også fellesskapets penger. Det virker ikke som om administrasjonen i NHST Media Group har forstått dette. I konsernets årsberetning og kvartalsrapporter er det vanskelig å finne tegn på at kultursektorens helt spesielle politisk økonomiske fundament er forstått, enn si at det er tatt hensyn til.

Formålsparagrafen til NHST Media Group er både ifølge Brønnøysundregistrene og Årsmeldingen 2018 «å fremme næringslivets interesser». Videre har administrasjonen som mål å gi aksjene i konsernet en «konkurransedyktig avkastning i form av kursstigning og utbytte» . Det er ingenting som tilsier at en intellektuell ukeavis som Morgenbladet ikke kan gå med overskudd, men er det riktig med den spesielle økonomien som ligger bak å være underlagt et konsern med disse målene? Trenger ikke Morgenbladet en eier som har mer sans for det fine samspillet mellom partene som preger markedsbaserte kulturinstitusjoner?

Vi, skribentene og frilanserne som i forrige uke valgte å holde tilbake våre bidrag, har etter tirsdagens konstituering av redaktør igjen levert stoff til avisen. Med dette vil vi like fullt understreke at vår bekymring for avisens eierskap står ved lag.
 

Pelle Bamle, Thomas Reinertsen Berg, Carina Elisabeth Beddari, Frode Lerum Boasson, Oda Bhar, Martin Gedde-Dahl, Herman Dreyer, Odin Drønen, Thomas Hylland Eriksen, Eline Lund Fjæren, Emil Flatø, Kristin Fridtun, Erling E. Guldbrandsen, Erik Bjerck Hagen, Katrine Heiberg, Mette Hellenes, Per E. Hem, Maria Horvei, Vilde Sagstad Imeland, Aksel Kielland, Kristoffer Jul-Larsen, Maria Lokna, Lotte Konow Lund, Kari Løvaas, Aleksi Mannila, Nora Mehsen, Christine Myrvang, Frode Helmich Pedersen, Elisabeth Frøysland Pedersen, Willy Pedersen, Anette Therese Pettersen, Lasse Pihlstrøm, Frode Johansen Riopelle, Erling Sverdrup Sandmo, Hanne Marie Lenth Solbø, Hanna Stoltenberg, Henrik H. Svensen, Espen Søbye, Gunnar M. Sørbø, Sigurd Tenningen, Maren Toft, Margunn Vikingstad, Knut Egil Wang

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse