00:00 - 06. september 2019

Nord-Norge går så det suser. Problemet er voksesmerter, skriver Kjetil Jakobsen.

Nord-Norge går så det suser. Problemet er voksesmerter, skriver Kjetil Jakobsen.

I likhet med Østlandet og i større grad enn Sør- og Vestlandet er Nord-Norge tradisjonelt en region preget av ulikhet. En liten elite av væreiere og godseiere eide det meste til langt inn på 1900-tallet. Folk flest var fattige fiskere, småbrukere, fangst- og sjøfolk, av blandet etnisk herkomst; norsk, finsk og samisk. Knut Hamsuns romaner er det kunstneriske monumentet over dette mangfoldige samfunnet med de dype sosiale skillene. Men Hamsuns blikk er forskjønnende. Han beundret væreieraristokratiet og foraktet arbeiderbevegelsen. I Nord-Norge gjorde arbeiderbevegelsen virkelig en forskjell, og folk har vedblitt å stemme på Arbeiderpartiet, i nedarvet takknemlighet.

Nå ser det ut til at disse lojalitetsbåndene brister. Hvordan skal man forklare Arbeiderpartiets sammenbrudd i nord? Og hvorfor er det gamle prosjektet om jernbane fra Fauske til Tromsø plutselig på alle lepper?

Slike voldsomme endringer er uttrykk for en landsdel i krise. I dette tilfellet er imidlertid krisen hverken økonomisk eller sosial. Den er diskursiv. Nord-Norge går så det suser. Det siste tiåret har ingen annen del av Norge hatt sterkere vekst og lavere arbeidsledighet. Alle næringer som er viktige i nord, går godt; fiskeri, oppdrett, turisme, industri- og bergverk, gass og olje. Siden finanskrisen i 2008 har landsdelen overtatt noe av den rollen Vestlandet lenge har hatt som økonomisk motor i kongeriket. Problemet er voksesmerter. Transportbehovene vokser raskere enn alle prognoser tilsa. Svermene av fisketrailere overbelaster veinettet. Utdanningssektoren henger etter, i en landsdel der næringslivet mangler fagfolk på mange felt.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»