00:00 - 13. september 2019

Å lese Ayn Rand med Yngve Slyngstad

Plutselig var de enige, økonomiprofessorene og sjefene i de amerikanske storselskapene: Selskaper må ta flere hensyn enn profitt. Kan vi tro at det er sant, spør Maria Berg Reinertsen.

Den opplyste aksjonær: Sjefene i USAs største selskaper mener de fra nå av ikke bare må stå ansvarlige for aksjonærene sine, men også for arbeidstagere, lokalsamfunn og naturen. – Det er ikke slik at et selskap jobber for alle, de jobber for aksjonærene, men spørsmålet er hvilke forventninger eierne skal ha til seg selv, sier Oljefondssjef Yngve Slyngstad.

«Disse spørsmålene kommer i kjølvannet av spørsmålet om hvorfor kapitalismen ikke virker slik den var forventet å gjøre», sier Lise Lindbäck, Global head of Investment Advice, i Norges Bank Investment Management (NBIM), alias oljefondet. Det er en onsdag morgen i konferansesalen til Norges Bank. Jeg ser rundt meg for å sjekke at jo, jeg er her, og ikke på et landsmøte i Sosialistisk ungdom høsten 1999. Jo da, dress og drakt, forseggjorte fruktspyd og brosjyrer der oljefondet og Norges Bank ønsker velkommen til konferansen «The Future of The Corporation».

Det slår meg hvor selvfølgelig Lindbäck sier det: Kapitalismen fungerer ikke som den skulle. I løpet av timene som følger, skal dette fremstå som konferansens underliggende premiss.

Første post er oljefondssjef Yngve Slyngstad som intervjuer John Micklethwait, tidligere sjefredaktør i The Economist. Det et realt bokbad. Historikeren Micklethwait har skrevet flere bøker om kapitalismens historie. Og da oljefondet bestemte seg for å gå mer aktivt inn i styringen av selskapene de eier, var det Micklethwaits bøker han begynte med å lese seg opp på, forteller Slyngstad.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»