00:00 - 06. september 2019

Den smarte byen

Oslo, som landets hovedstad, må bli en foregangs-smartby.

Rett utenfor huset jeg bor i står en leiebil fra Vy, og litt borte i gata en fra Hyre. Ved Nydalen togstasjon ligger fire elsparkesykler i en haug, og beveger jeg meg litt mot sentrum står bysyklene på stram geledd. T-bane, buss og tog finnes i nærheten, og i disse dager sikkert også buss for tog. Rusler jeg bort til Grefsenveien pågår et gigantisk prosjekt, der man skal bytte ut vannrør og legge nye trikkeskinner. Beveger jeg meg til sentrum kan jeg hoppe på en selvkjørende buss, og om ikke lenge vil de autonome kjøretøyene sannsynligvis være dominerende i bybildet. Og jeg bor i en by som mest kan sammenlignes med en maurtue. Søppel skal tømmes, vi skal ha rent vann i springen, pipa skal feies, barna skal i barnehage og de eldre på sykehjem.

Enhver by med respekt for seg selv skal bli en smartby. Det betyr at alle tjenester i byen henger sammen, at veldig mange tjenester digitaliseres og at alt «snakker» med hverandre. Med et enkelt tastetrykk kan jeg velge beste reisevei fra Maridalsvannet til Fornebu, og jeg kan få opp et forslag som inkluderer en strekning med buss, en med elsparkesykkel, en med bysykkel og kanskje en båttur på en elektrisk ferge. Vi kan også se for oss sensorer som viser hvor i byen det er ledige parkeringsplasser og en rekke andre tjenester. Men det er langt dit, og i dag er tjenestene, med få unntak, fragmentert og henger dårlig sammen.

Den smarte byen kan også styre elektrisitetsforbruk og vannforsyning. I Ålesund bygges en digital tvilling av byen, der man kan simulere vannforsyning, elforbruk og ikke minst samferdselsløsninger. Hvilke behov utløser utbygging av et nytt blokkområde, for eksempel skoleplass, barnehageplasser og smarte transportløsninger? Og hvordan velge løsninger som er best for miljøet og folkehelsen? På vannforsyningsområdet er utfordringene store. Huseierens landsforbund har beregnet at Norge har et vedlikeholdsetterslep på vannforsyningen på 280 milliarder kroner. Det er et gigantisk beløp, og hvis ikke vi går løs på dette problemet, kan vi få mange Askøy-saker i årene som kommer. For hver innbygger vil dette føre til en betydelig økning i de kommunale tjenestene. Smart bruk av teknologi vil forhindre at vi kommer i en slik situasjon igjen.

Noen stikkord for fremtidens smartby er teknologi, sensorer, simulering og automatisering. Tjenestene skal skli sømløst inn i hverandre i nær sagt enhver sektor. Dette kan medføre storstilt innsamling av persondata, som kan legge press på et allerede presset personvern. Derfor er det viktig at personvern blir en del av løsningen, og at et godt personvern er en forutsetning både for å lykkes, men også for å få aksept blant innbyggerne.

Venstre vil derfor satse på utvikling av smartbyer. Vi vil utarbeide en nasjonal smartby-strategi, og mener Oslo, som landets hovedstad, må bli en foregangsby. Oslo bør derfor også utvikle en egen smartby-strategi. Det må etableres en nasjonal datahub for åpne data, slik at vi kan lære og dele. Med dagens bompenge-diskusjon frisk i minne er det også all grunn til å utrede et system for veiprising. Får vi til det blir vi også et smart foregangsland.

Ingeborg Briseid Kraft

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse